STILL IN SEASON…

photo598-2

Nikolaos Xydias Typaldos (1826-1909)

 

Advertisements